30 thoughts on “Zephys FULL DAME 1 nhảy 1 Đánh thường chết 1 mạng | Thêm 1 mạng = 100k và cái kết?

  1. Kenji Thân là trùm đại gia của Fifa online 3 ngày xưa ông ý từng nạp hàng chục tỉ đồng vào Fifa online 3 . ai từng chơi game này thì chắc chắn sẽ biết Kenji Thân là ai 😂

  2. Lại bâng mùa sau bạn gia nhập team ADN hoặt team TTN khác team FL BOX để cho đánh vòng bảng thêm hấp dẫn đôi khi đăng quang luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *