5 thoughts on “Y HỌC VIỆT ĐỨC: CHUYÊN ĐỀ 2: TÁN SỎI THẬN QUA DA BẰNG ĐƯỜNG HẦM NHỎ | BV VIỆT ĐỨC 2017

  1. bệnh viện ở đâu thế cho tôi đĩa chỉ với tôi đang bị sỏi thận phải đi mổ một ca mô thế hết nhiều tiền o vậy làm ơn cho tôi biết với xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *