31 thoughts on “Xuất Hiện Chị Ruột Của Bùi Trung Đẳng Hát Nhạc Nhảy Cực Sung

  1. Bà này ở đâu ra mà mặt đo thấy rớm vậy trời chán thật lại thiếu vãi nữa rồi mọi người ơi 🙈🙈

  2. kêh của BTD thấy sao sao . nào là chị ruột ng này em ruột ng kia . ko thik cảm giác này . bỏ dk thôi

  3. Rất yêu giọng ca Bùi Trung đẳng . nhưng cứ đưa video vớ vẩn như thế này thì sẽ hủy bỏ các bạn ạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *