30 thoughts on “XÓA GAME VỚI MALPHITE 6 MŨ PHÙ THỦY TẠI CHẾ ĐỘ URF !

  1. Tiêu đề ghi manphie 6mpt vào xem lại lên đồ khác ghi tiêu đề thế kia ăn lồn à đcm bịp

  2. Đáng ra chỉ nên lên 1 mũ phù thủy thôi còn lại thì full ngọc hút phép vì ngọc hút phép cũng cộng 120 và cộng thêm cả 10% tốc chạy nữa

  3. Địt mẹ thằng lồn trạa địt nào cũng bảo lên full đồ này đồ kia xong vẫn lên mấy đồ khác

  4. Đánh ngu như bò nói xàm lol mua đến 3 cái giáp thiên thần thì cũng hồi sinh đk có 1 lần thôi nội tại k cộng dồn như mũ phù thủy nội tại cũng k đk cộng dồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *