Xin chào tôi là Li Dandan tôi mời các bạn cùng nhảy vũ đạo shuffle dance#huyenmathihuyen #dandannhaydep #shuffledance
Xin chào tôi là Li Dandan tôi mời các bạn cùng nhảy vũ đạo shuffle dance
Hi, I’m Li Dandan I invite you to dance the shuffle dance
Hello friends! My name is DanDan, I am talking directly from Jilin City in China, I have made these videos, to bring to you, ladies, children, seniors, men and women.
To give you an option beyond what people already have in their lives. These videos are all about fun, health, pure entertainment and decent.
To motivate you is my goal, to bring you peace, joy, satisfaction, even love, why not, it is my glory and yours.
There is everything I invite you to watch the video and experience the lightness that the songs and dances bring to you. Do not waste time to celebrate life. I make videos, dance and you like. The images of my country, and the benefits that the dance will bring. Thank you everyone for your interest.
I am DanDan and I am bringing beautiful motivational videos to the world, my goal is to see you dance better than me, offering invitations to all continents.
If you get sick and watch videos that make sure you get motivated, no matter what situation you’re in, we’re producing directly from China the best dance videos to encourage ladies and gentlemen. Mr., so please come to me proudly Watch on the video screen, see how happy I am, this happiness is for you, my friends, I will touch your heart and you will be the best and happiest in the world. Love yourself dancing. The videos are all for you,
Want to watch beautiful videos? Want to see my smiles? Do you want to see me dance? I have a few of them I have done completely to encourage you in your life. Join, the world needs fun. I am DanDan and I invite you to dance with me. The world thanks for your help. Be happy and make others happy. Try watching the video and I guarantee you will like it
Xin chào các bạn! Tên tôi là DanDan, tôi đang nói chuyện trực tiếp từ thành phố Cát Lâm ở Trung Quốc, tôi đã thực hiện những video này, để mang đến cho bạn, thưa quý cô, trẻ em, người cao niên, nam và nữ.
Để cho bạn thêm một lựa chọn ngoài những gì mọi người đã có trong cuộc sống của họ. Những video này đều hướng đến niềm vui, sức khỏe, giải trí thuần túy và đàng hoàng.
Để thúc đẩy bạn là mục tiêu của tôi, mang đến cho bạn sự bình yên, niềm vui, sự hài lòng, thậm chí là tình yêu tại sao không, đó là vinh quang của tôi và của các bạn.
Có tất cả những gì tôi mời bạn xem video và trải nghiệm sự nhẹ nhàng mà các bài hát, điệu nhảy mang lại cho bạn. Đừng lãng phí thời gian để ăn mừng cuộc sống. Tôi làm các video, nhảy và bạn thích. Những hình ảnh của đất nước tôi, và những lợi ích mà điệu nhảy sẽ mang lại. Cảm ơn bạn có tất cả mọi người đã quan tâm.
Tôi là DanDan và tôi đang mang những video động lực tuyệt đẹp đến với thế giới, mục tiêu của tôi là thấy bạn nhảy tốt hơn tôi, đưa ra lời mời đến tất cả các châu lục.
Nếu bạn bị bệnh và xem các video chắc chắn rằng bạn sẽ có động lực, bất kể bạn đang ở tình huống nào, chúng tôi đang sản xuất trực tiếp từ Trung Quốc những video khiêu vũ đẹp nhất để động viên các quý bà và quý ông, vì vậy hãy đến với tôi tự hào Xem trên màn hình video, xem tôi hạnh phúc thế nào, hạnh phúc này là dành cho bạn, các bạn của tôi, tôi sẽ chạm đến trái tim bạn và bạn sẽ là người tốt nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới. Yêu bản thân nhảy. Các video là tất cả cho bạn,
Bạn muốn xem video đẹp? Bạn muốn nhìn thấy những nụ cười của tôi? Bạn có muốn nhìn thấy tôi nhảy? Tôi có một vài trong số đó tôi đã làm hoàn toàn để khuyến khích bạn trong cuộc sống của bạn. Hãy tham gia, thế giới cần niềm vui. Tôi là DanDan và tôi mời bạn nhảy cùng tôi. Thế giới cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Hãy đến hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Hãy thử xem video và tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó
Tôi là biên đạo múa DanDan, một giáo viên dạy nhảy shuffle trong điệu nhảy ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Hàng ngày khoảng 3 giờ 30 phút chiều chúng tôi có mặt quảng trường nhân dân Beishan hay Jiangnan Century Plaza.
Để Dạy nhảy cho mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn tuổi. Hạnh phúc của tôi đem điệu nhảy shuffle dance đến tất cả các bạn trên toàn thế giới, Và các bản nhạc tuyệt vời nhất đến với mọi người.
Với mục đích rèn luyện sức khỏe đã tạo sức hút cho cộng động mạng và đem lại niềm hứng khởi cho mọi người.
Chúng tôi luôn chào đón các bạn đến thành phố Cát Lâm trung quốc để cùng nhau tỏa sáng. Cám ơn
Xem nhiều video hấp dẫn hơn tại đây :

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

20 thoughts on “Xin chào tôi là Li Dandan tôi mời các bạn cùng nhảy vũ đạo shuffle dance

  1. May chu cong an oj..v chong th haj nhon
    ….laj sap wa nha be..no mun danh ng tjep..no sap wa ruj..may chu cong an oj..cuu me con be voj..voj be bo..le na..

  2. Hello dear, once again a nice greeting from Germany, as always you are top dancing and the videos are just great and I'm looking forward to meeting you in person. I'm in the time from december to the end of January in Beijing would be great if you have time then we could meet. can you send me an answer and we speak the exactly time if you want that. Greetings Hans

  3. Gostar da linda e maravilhosa DanDan, e valorizar a vida, amanheço e anoiteço, durmo e acordo com os melhores sentimentos para com DanDan, peço a meu Deus que há proteja, que a ajude e que abra caminhos, e que a luz divina a conduza pela vida com toda a segurança e amor, que haja muita paz na sua vida. Eu minha amiga sinto demais sua falta, mais como sei que você está bem eu rendo graças a Deus para que tudo te aconteça na mais tranquila harmonia e paz para a sua vida. Não desanime, não se desmotive e força para sua mente e coração. Mesmo que a vida esteja muito difícil para você isso passa e se transforma em aprendizado, só não tome decisão precipitada para não se arrepender depois. Te adoro minha linda. Tenho certeza que a mesma falta que sinto de você, você sente de mim. Então nos resta orarmos para que tudo se descomplique o mais rápido possível. Eu te espero nem que dure mil ou dez mil anos. Você é minha vida.

  4. Good morning Li please where are you and your dance new 1 please we miss you very much from Ireland we miss your smiling happy face and dance,

  5. It's like magic…the little girl also displays style, image and beauty to the dance, all together (as group) look wonderful & beautiful.
    It's brilliant 💜 loved it 💙

  6. Watching Li Dandan and her team is so pleasent and joyful, it seems it was very cold at the time they filmed, but we are in July; ok, the video was posted in June-1, so it was filmed around May !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *