Xem sao hạn 2021 tuổi Tý: Tuổi Giáp Tý, Mậu Tý, Bính Tý, Canh Tý, Nhâm Tý

Thứ Năm, 19/11/2020 16:19 (GMT+07)

Cộng trải nghiệm sao hạn 2021 tuổi Tý để biết được năm Tân Sửu bạn sở hữu sao nào chiếu mạng, gặp phải vận hạn nặng trĩu nhẹ ra sao, từ đó chủ động phòng tránh.

I. BẢNG SAO HẠN 2021 TUỔI TÝ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng

Mậu Tý 1948 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ

Canh Tý 1960 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La

Nhâm Tý 1972 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Giáp Tý 1984 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ

Bính Tý 1996 {} Thái Âm – Diêm Vương {} Thái Bạch – Thiên La

II. LUẬN GIẢI SAO CHIẾU MỆNH VÀ HẠN NẲM 2021

1. Luận giải sao chiếu mạng năm 2021

Tên sao tốt – Xấu Kỵ/ Cát nhất Tính chất

Thái Âm rẻ Kỵ nhất tháng 10, 11 âm lịch mang lại sự hài hòa, vui vẻ, bắt gặp hung hóa cát, cầu danh lợi đều rẻ. Nữ mạng có thể gặp gỡ bất lợi về sinh nở.

Thái Dương tốt Cát nhất tháng 6, 10 âm sở hữu tới sự tốt lành, khiến ăn phát đạt, thăng quan tiến chức, đi khiến ăn xa dễ được lộc. Rẻ cho nam về danh lộc nhưng hại cho nữ về sức khỏe.

Thổ Tú Trung bình Kỵ nhất tháng 4, 8 âm mang sự trở kinh hoàng, xung khắc, điều tiếng thị phi, kiện cáo pháp luật, ốm đau đau yếu hèn, khiến cho ăn sa sút, xuất hành xa bất lợi.

Thái Bạch Xấu Kỵ nhất tháng 5 âm Hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, dính líu pháp luật, kỵ màu trắng quanh năm.

Vân Hán Trung bình Kỵ nhất tháng 2, 5, 8 âm Dễ ốm đau, bị yêu quý tật, gặp gỡ tai hình, khiếu nại tụng quan sự. Nữ mạng không tốt về sinh nở.

2. Luận giải hạn gặp phải trong năm 2021

Hạn Toán Tận (Đại hạn)

Toán Tận hạn tới thình lình.

Đàn gã rất kỵ bỏ mình rộng rãi lúc

Toán tận họa gởi tai bay

Văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau

Trải nghiệm sao hạn 2021 tuổi Tý, gặp gỡ hạn Toán tận chủ về hao tài tốn của, bệnh tật ốm đau, ra ngoài thì kỹ lưỡng tai vạ xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng.

– Hạn Diêm Vương (Xấu)

Diêm Vương rất kỵ đàn bà

Rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong

Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay

Cần phòng mà nắm động rày văn thư.

bắt gặp hạn này phải thận trọng chuyện khiến ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người khiến cho ơn mắc oán. Bắt buộc hết sức lưu tâm vấn đề di chuyển, tham gia giao thông, đề phòng tai họa bất ngờ. Nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm sở hữu thể sở hữu tin buồn tang chế từ xa đưa tới.

Hạn Ngũ Mộ (Tiểu hạn)

Ngũ Mộ hạn xấu tổn tài

Cả năm bệnh tật lao đao chẳng lành

Khuyên ai khấn nguyện nhiệt tình,

Đầu năm cúng bái, thoát vòng tai ương.

Gặp gỡ hạn này chủ về hao tài, bất an. Không cần tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo bắt gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Tậu đồ kỹ càng kẻo tậu phải hàng nhái, tiền mất tật có.

– Hạn Huỳnh Tuyển (Đại hạn)

Huỳnh Tuyền hạn ấy nặng nề thay

Dẫu khỏi tai họa khiến cho rày bệnh tật

Khuyên ai khấn nguyện hết lòng,

Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.

Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài. Dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Cần giảm thiểu đi đường sông nước kẻo gặp gỡ họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại.

>> Xem thêm:

Mạng mộc hợp màu gì

Mệnh hoả hợp mầu gì

– Hạn Thiên La (Xấu)

Thiên La hạn ấy quái kỳ.

Quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an

Thiên La hạn bắt buộc lao đao

Dẫu khỏi tật bệnh hoạ trao buộc phải phòng

Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách ko yên, bệnh tật ko khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do qủy ma quấy phá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc.

3. Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2021

– Bí quyết cúng sao Thái Bạch năm 2021

Thời gian tiến hành: Cúng 1 lần vào dịp đầu năm mới hoặc tiến hành vào ngày Rằm hàng tháng (ngày 15 âm lịch).

Lễ vật cúng gồm 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Người khấn quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Bài văn khấn giải hạn sao Thái Bạch năm 2021 đầy đủ:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên ThọTinh quân

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân

– Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

-Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ con là:…………………………………………………..

Hôm nay là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ con thành tâm tậu lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. Để khiến lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp hầu hết sự lành, hạn chế hầu hết sự dữ, gia nội bình yên, an khang

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

– cách cúng sao Thái Âm năm 2021

Thời gian tiến hành: Cúng vào 26 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào đầu năm Tân Sửu.

Lễ cúng gồm 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Khi cúng, bắt buộc quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”.

Bài văn khấn giải hạn sao Thái Âm năm 2021 đầy đủ:

Nam mô di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế

– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

– Con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân.

– Con hình lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Hôm nay là ngày…… tháng……… năm……, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………………………………………để khiến cho lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp gỡ đa số sự lành, hạn chế mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô di Đà Phật!

– cách cúng sao Thái Dương năm 2021

Thời gian cúng: Tiến hành vào ngày 27 âm lịch hàng tháng.

Lễ vật cúng gồm 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Người cúng quay mặt về hướng Đông mà khấn: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nào.

Bài văn khấn giải hạn sao Thái Dương năm 2021 đầy đủ:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Hôm nay là ngày…… tháng………năm….., tín chủ con thành tâm mua lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)……………………………………………………………để làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, giảm thiểu tất cả sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Xem thêm: ngay tot

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô di Đà Phật!

– Cách cúng sao Thổ Tú năm 2021

Thời gian cúng: Vào ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần duy nhất vào đầu năm mới.

Lễ cúng gồm 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Khi khấn, quay người về hướng chính Tây mà vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì tai ách sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Bài văn khấn giả hạn sao Thổ Tú năm 2021 đầy đủ:

Nam mô a di đà Phật! (3 Lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.

– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. {}. {}.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ con là:…………………………………………………..

Hôm nay là ngày… tháng… năm…., tín chủ con thành tâm tậu lễ, hươnghoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để khiến cho lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp gỡ sự lành, hạn chế hầu hết sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

– phương pháp cúng sao Vân Hán năm 2021

đọc sao hạn 2021 tuổi Tý, thời gian cúng sao Vân Hán là vào các ngày 29 âm lịch hàng tháng. Hoặc có thể tiến hành vào đầu năm mới.

Lễ vật dâng cúng gồm: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.

khi cúng, bản mệnh quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thành tâm cầu khấn ắt được thần phật gia trì.

Bài Văn khấn giải hạn sao Vân Hán năm 2021 đầy đủ:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.

– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đê.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ con là:……………………………………………….

Hôm nay là ngày……. Tháng…….. Năm……., tín chủ con thành tâm tậu lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………………….

để khiến lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp gỡ đa số sự lành, tránh toàn bộ sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

Lưu ý: Việc cúng sao giải hạn quan trọng ở tấm lòng thành kính chứ không nên mâm cao cỗ đầy. Tùy từng điều khiếu nại kinh tế mà tiến hành cầu khấn sao cho ưa thích thuần phong mỹ tục!

NGuồn: 12 con giáp tử vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *