12 thoughts on “Xe khách chở gỗ lậu tông thẳng vào xe CSGT

  1. Lái như vại.đán lẽ phải phạt nạn. ( tử hình) sau nài mế không có ai dám làm như vại nữa

  2. Cần phải xử lý kẻ này thật nặng vào ! Hành vi như vậy là cố ý giết người và coi thường pháp luật ! Cầu mong cho Chú Cảnh sát kia không nguy hiểm đến tính mạng và mau bình phục !!!

  3. Ngày xưa có bộ đội lấy thân mình lấp lỗ châu mai
    Ngày nay có công an lấy thân mình cản xe máy ôtô
    Chả hiểu các anh được đào tạo kiểu gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *