41 thoughts on “Xe đạp điện độ xgame thành phố biên hòa

 1. Nhớ hồi ấy còn chs xe điện anh em alo tôi hn có gala
  Tôi hỏi ở đâu tụi nó bảo ở quảng trường thật sự lúc đó xe tôi ms làm nên chưa sạc nên ms ns vs anh em là hn tôi kh có xe mấy cậu ơi
  Tụi nó bảo oke để tụi tui lên đón bạn
  Lúc đó thật sự hạnh phúc lắm
  Nhưng bây giờ tôi đã bỏ con đường đó
  Nhân hn tôi c.ơ các anh em chs xe biên Hòa đã giúp đỡ tôi những ngày qua nha cứ có gala alo tôi đến. Chs với vs anh em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *