41 thoughts on “WORD Xử lý lỗi cách chữ xa nhau

  1. A ơi cho e hỏi với :
    Của e trong đoạn văn bản có cả dấu ….. nữa nên làm theo cách của a vẫn k được ạ, a có thể giúp e được k

  2. Nhiều khi chỗ giãn dòng không phải do dấu enter mà là có cái dấu tròn tròn cơ. không biết là cái gì thì cách này vô tác dụng

  3. Quá rõ ràng và trực quan, đúng là thứ mình đang tìm. Cám ơn bạn chúc bạn luôn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *