[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W31 – Định dạng trang văn bản(TLTH – HP THVP)Định dạng trang văn bản với các nội dung sau:
– Chèn chữ chìm (Watermark)
– Màu nền cho trang (Page Color)
– Đường viền trang (Page Border)

– Chèn đầu trang (header), chân trang (Footer)
– Chèn số trang (Page Number)

– Thiết lập lề giấy (Margins), hướng giấy (Orientation), Khổ giấy (Size)
– Chia cột tài liệu Columns
– Ngắt trang (Page breaks) / ngắt đoạn (Sections breaks)
#MS_IT

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

1 thought on “[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W31 – Định dạng trang văn bản(TLTH – HP THVP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *