7 thoughts on “Word 2010 Sử dụng Numbering, Heading, Mục lục tự động

  1. Cho e hỏi lsao mình có thể lưu phần cài đặt cho file mới để sang file mới mình không phải cài đặt lại ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *