9 thoughts on “Windows 10 – Hướng Dẫn Chia Lại Ổ Đĩa, Quản Lý Ổ Cứng, Tạo và Xóa Phân Vùng

  1. mình xóa ổ xong khong làm được gì luôn, gộp ở khác không được, tạo ổ mới cũng không. AD giúp mình mới.

  2. Ko được bạn ơi…ổ C mình đầy quá..mình xoá ổ E để move qua ổ C mà ko được..nhấp chuột phải vô ổ C ko thấy chữ extend đâu cả..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *