23 thoughts on “Vương Nhất Bác nhảy cực sexy khi say – Wang Yibo dance battle

  1. Có Hàn Canh kìa, anyway Nhất Bác lần nào battle tui cũng thấy cậu ấy hừng hực, có vẻ háo thắng :vvv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *