10 thoughts on “VTV3 Ai là triệu phú 29/01/2019 | Người chơi đến câu 12 vẫn còn 2 sự trợ giúp

  1. Thằng này giỏi thì giỏi thật nhưng bị ngáo đá. Đồng ý là nếu xài 2 quyền trợ giúp còn lại thì cũng chưa chắc tìm ra đc đáp án nhưng đã bí quá rồi mà trong tay vẫn còn chút xíu cơ hội thì cứ xài cmn luôn đi chứ tiết kiệm éo j ?. Người ta chỉ liều trong trường hợp người ta ko còn j để mất, còn mình rõ ràng có cơ hội thu hẹp đáp án từ 4 xuống 2 tăng khả năng chọn bừa thành công từ 25 lên 50% mà lại bỏ, quả thật éo hiểu. Tiết kiệm quyền trợ giúp chỉ có ích khi bạn còn đi tiếp để xài dc nó chứ thua cmnr thì cho dù tiết kiệm dc 4 quyền trợ giúp thì cũng đâu có ý nghĩa.

  2. từ khi thay đổi MC chương trình bị giảm người xem, vì MC quá xàm, quá dỡ, nói chuyện vô duyên. hy vọng chú Lại Văn Sâm dẫn chương trình tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *