(VTC14)_Cắt Amidan nguy hiểm như thế nào?(VTC14) -1 trong 2 trường hợp tử vong tại bệnh viện đa khoa Tư nhân Trí Đức, anh Hoàng Văn Trấn là nạn nhân khi đi cắt amidan bằng gây mê nội khí quản. Khi tiếp xúc với gia đình bệnh nhân này, gia đình chia sẻ chỉ nghĩ đây là tiểu phẫu đơn giản và không nguy hiểm gì vì thế xảy ra tai biến là khó có thể chấp nhận được.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *