(VTC14)_Ca tán sỏi nội soi qua da đầu tiên thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh(VTC14) -Tán sỏi thận qua da siêu nhỏ là phương pháp tán sỏi nội soi hiện đại giúp bệnh nhân có sỏi thận kích cỡ lớn trên 2 cm giảm tỷ lệ tổn thương và hiện mới chỉ có một số cơ sở y tế tuyến trung ương. Tuy nhiên, đã vừa có thêm một cơ sở y tế tuyến tỉnh thực hiện kỹ thuật này, đó là Bệnh viện A Thái Nguyên.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep

7 thoughts on “(VTC14)_Ca tán sỏi nội soi qua da đầu tiên thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *