34 thoughts on “VỌNG CỔ:HAM NHIỀU TIỀN LÀM CHI/TB:NGỌC DIỆP/TG:NGUYỄN HỮU NGHĨA

  1. Bạn hát bài này quá hay luôn bạn ơi, nghe bạn lên câu giọng cổ tuyệt vời.

  2. Like 13👍👍👍 nice cover song. Btw I view the commercial without skip hehe, cause your first commercial from indonesia "Pegi-pegi"

  3. Mười hai đóa hoa xin dành tặng cho giọng ca quá tuyệt vời của Ngọc Diệp qua bài vọng cổ HAM NHIỀU TIỀN LÀM CHI.

  4. Anh tặng cho cưng số 11 kèm hoa hồng nè. Hây quá hà. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *