26 thoughts on “VLTK mobile – giới thiệu môn phái

  1. Hiện tại VLTK Mobile gồm 14 môn phái: Võ Đang, Trường Ca, Côn Lôn, Tiêu Dao, Ngũ Độc, Đường Môn, Đào Hoa, Thiên Nhẫn, Cái Bang, Nga Mi, Thúy Yên, Thiếu Lâm, Thiên Vương, Tàng Kiếm

  2. Vltk cái quần . Đây là tình duyên kiếm hiệp , game của đài loan . Chả có j hay . Skill thì ít . Toàn vượt ải . Ko bằng sợi lông của vltk . Vngame mua về biến thành vltk , quảng cáo như đúng rồi , vãi vngame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *