[Vietsub+Pinyin] Giày nhảy/舞鞋 – Ngũ Gia ThànhX Cửu Thiếu Niên Đoàn trực thuộc truyền thông Wajijiwa.
Ngày debut: 28/09/2016
Thành viên: Triệu Lỗi – Trần Trạch Hy – Hạ Chi Quang – Bành Sở Việt – Ngũ Gia Thành – Cốc Gia Thành – Quách Tử Phàm – Tiêu Chiến – Yên Hủ Gia

#XNINE #XCửuThiếuNiênĐoàn #CLTGSubbingTeam

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “[Vietsub+Pinyin] Giày nhảy/舞鞋 – Ngũ Gia Thành

  1. Vẫn tin rằng 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại trên con đường rải đầy hoa😭😭😭
    Mk vẫn mong 9 a sẽ sớm gặp nhau và bước trên con đường ấy nhé💪💪💪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *