12 thoughts on “[Vietsub KTT ĐM] Tình Yêu Đau Dạ Dày – Kỳ 1

  1. Tiểu thụ a~ cậu thật là k có tiền đồ mà 🤧🤧😑😑😑
    Chưa gì đã bán mình cho ngta rồi😂😂

  2. nhiệt liệt đề cử các bạn đọc truyện. Nhiệt liệt đề cử, nhiệt liệt đề cử, nhiệt liệt đề cử =)))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *