38 thoughts on “[Vietsub] Hậu Duệ Mặt Trời vs Đời thực – Hài bựa Hàn Xẻng

  1. Thật là xỉ nhục hậu duệ mặt trời 😡😠😠😠😠😠😠😠😠 điên quá quá điên lũ thần kinh

  2. Hì hì đời ko như phim đâu mà nhắc chế nào thích thích xem ngôn tình hoặc film tình cung thì vô đây xem chắc chắn vỡ mộng:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *