Valse Cổ Điển – Lớp khiêu vũ Thầy Vĩnh Hưng – Trung tâm Văn Hóa Quận 5 Sài Gòn ĐT: 093.8182.393Các bài Valse Cổ Điển . Hướng dẫn: Thầy Vĩnh Hưng Trung tâm Văn Hóa Quận 5 – TP. HCM

-Thầy Vĩnh Hưng đã dạy khiêu vũ uy tín hơn 30 năm (Since 1989) tại Trung tâm Văn Hóa Quận 5 – TP. HCM.
– Nhận dạy kèm khiêu vũ tại Trung tâm Văn Hóa Quận 5 hoặc dạy kèm tại tư gia học viên.
– Nhận biên đạo khiêu vũ và hướng dẫn khiêu vũ cho các cơ quan đoàn thể. Vui lòng liên hệ: 093.8182.393 (Vũ sư Vĩnh Hưng).

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *