TƯỜNG THUẬT PHÉP LẠ PHI THƯỜNG MẶT TRỜI NHẢY MÚA Ở FATIMA – church news – bài giảng công giáoTƯỜNG THUẬT PHÉP LẠ PHI THƯỜNG MẶT TRỜI NHẢY MÚA Ở FATIMA – church news – bài giảng công giáo

Thánh Bonaventura : Nếu ta kính chào Mẹ Maria bằng kinh Kính Mừng ,thì Mẹ Maria se chào lại ta bằng các ơn phúc .

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *