33 thoughts on “Tuổi Trẻ Chưa Trải Sự Đời – Tư Vấn Đất Nền Nhầm Vinh Râu Và Cái Kết Đắng Nghét

  1. 8:17 hình Sĩ Thanh . Clip này đăng 1 tháng trước rồi, mà mới công khai gần đây. Ai mà để ý kỹ thì cũng biết trước nhỉ

  2. E cũng làm bên đất. Cũng gọi cho kh ntnay nhưng mà con này nc ngu quá. Ngta đã từ chối mà cứ cố gắng mời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *