TỰ IN MÃ VẠCH DÙNG CHO MÁY QUÉT, BẰNG MÁY IN THƯỜNG.trong vô số các hướng dẫn ở trên mạng, rất ít cách để in hàng loạt tem mã vạch, mà có thể quét bằng các máy quét thôn dụng, trong các cách đó có những cách như tải font chữ về, hay dùng các phần mềm khác, nhưng đều không hoạt động theo yêu cầu, một trong các phần mềm chạy tốt, đó là bartender.
link bộ cài :
link video hướng dẫn :
link video hướng dẫn in :

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *