28 thoughts on “Tự học Microsoft Word. Bài 2: Cách gõ tiếng Việt trong Winword.

  1. I love and thank you so much teacher😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  2. thưa T. con chọn bảng TCVN rồi chọn font chữ có đầu là .vn nhưng khi đánh không ra đúng chữ được là sao vậy ạ? t chỉ cho con với. c cảm ơn t

  3. Kiểu gõ thì nó đi chung với lại bảng mã với font hả thầy, hay là gõ kiểu telex với bảng mã,font nào cũng đc

  4. tại sao e chỉ thấy mỗi web store không vậy thầy e tạo tài khoản gmail rồi vẫn không thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *