[TT Word] Cách nhanh nhất xóa bỏ mọi định dạng khi copy văn bản từ internetBực mình viết bài thu hoạch, tiểu luận, báo cáo,… khi copy nội dung từ các bài viết trên internet vào nội dung bài viết của mình hay có những định dạng như: màu nền đen, xanh, đỏ, hay khi căn đều 2 bên (justify) thì bị kéo ra 2 bên ở dòng cuối của đoạn rất xấu….Đây là cách khắc phục nhanh nhất..

Thực hiện trên word 2003-2016

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *