5 thoughts on “TRUYỆN TRANH YAOI MÀU:Vampire & Hunter CHAP 1

  1. Lúc mà công ôm thụ Á trời ơi nhìn mặt thụ hoang mang hồ Quỳnh hương ngây thơ vô số tội lun 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *