1 thought on “Truyện Tranh Khắc Kim Đại Lão Chap 16

  1. App trung quốc có tới 64 chap đọc miển phí đc. Va có hiện tại là 76 chap. Mà k thấy đăng truyện. Dùng bản dịch chán vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *