7 thoughts on “Truyện Tranh Đam Mỹ | Truy Bắt Ngao Ngao Chap 16-18

 1. 1.Ảo Giác Tình Yêu – Vương Á
  2.Muốn Chết Nhưng Lại Không Dám – Tỉnh Lung
  3.Cuộc Đời Vô Danh – Tỉnh Lung
  4.Suất Hai Người Tốt Đẹp – Lý Tuấn Nghị
  5.Có Thể Cho Anh Wechat Của Em Không – Mikly , Moonboi
  6.Tâm Lặng Như Nước – Ice Paper
  7.Lutra – Thái Nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *