45 thoughts on “Truyện tranh comic countryhumans / vietsub / Ba que và Vietcong / Vietnam × China (đọc mô tả)

  1. ờ sao anh nam đẻ con đc vậy anh là đàn ông mà với lại anh trung với anh nam bị gay à mà anh trung lại nói cưới nhau đi

  2. 0:47 stop Vietnam !
    Khi cái con mất dạy kia đã kêu mommy and daddy trong số mày và China chủ là con trai thui không có mommy mà chỉ có hai daddy nên mày không đẻ con :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *