13 thoughts on “Truyện phản gián Anh là ai – Phần 7

  1. Bác đọc hay quá, anh em chờ bác ra từng phút, truyện hấp dẫn thật đó! Cảm ơn bác đã bỏ công sức ra sưu tầm và đọc cho A/E nghe!

  2. Làm nghề gì cũng phải có đầu tư và cách làm khoa học mới có kết quả tốt. Công tác phản gián là tác động đến con người trong nội bộ càng phải thận trọng và khoa học. câu chuyện của chúng ta bắt đầu như gỡ cuộn chỉ rối đần dc sáng tỏ bằng cách làm khoa học.
    Cảm ơn VNYoutube đã tiếp tục sau ít ngày tạm dừng !

  3. đúng như dự đoán của mình từ phần đầu tiên mình đã nghị ngờ nhân vật lê vi đến bây giờ chắc một trăm phần trăm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *