10 thoughts on “Truyện Ngôn Tình – Sở Vương Phi – Chương 19,20

  1. sau truyện sở vương phi không phát tiếp vậy bạn? Mình nghe được tới 100mấy rồi mà bây giờ lại só hết vậy bạn mình muốn nghe lại mà không thấy nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *