3 thoughts on “Truyện Ngôn Tình Sắc 7 Kiếp Xui Xẻo Phần 3 – Truyện Đêm Khuya Hay 2017

  1. “Vân Tường, lúc đó không phải ta mặc nhận, ta chỉ đang nghĩ nên từ chối chú như thế nào, và làm sao để nói với ông ấy chuyện… chuyện… chuyện cưới nàng.”
    Sao cj ko đồng ý z 😣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *