2 thoughts on “Truyện Ma Lai Rút Ruột có thật ở Vũng Tàu

  1. Krasue là ma nước khác mà , sao có ở Việt Nam được , ( không phải ko tin nhưng hơi thắc mắc )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *