7 thoughts on “Truyện Gay: Hai Chú Cháu

  1. nge truyen đọc rat hay chat e dễ cảm động hay sao mà nge câu lúa oi gio này e đang ở đâu là tuông hai dòng rơi

  2. Những truyện này bạn đọc qua sách hay qua mạng vậy bạn. Nếu mạng thì cho mình xin link trang với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *