40 thoughts on “Truyện Doraemon vẽ tay p2

  1. Truyện này của anh Thái Bảo mà😃😃ăn cắp à😃😃?? Tên fb tác giả là Thái Bảo nhé:)) anh ấy không hề có kênh Youtube:)))) ăn cắp vừa vừa thôi bạn:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *