23 thoughts on “TRỘM XE MÁY, tin tức Mới nhất những vụ Trộm xe | Hương vị cuộc sống

  1. hi Huong,   You have a great channel !!!   Awesome content and thanks for sharing these thiefs!!!  I appreciate  you writing me and I sub you and wish for you all the best !!!!!    please keep in touch and have a fine week !!! . .. jeff

  2. ngán với lũ trộm, cũng vì an ninh ko ra gì, trường thì ko dạy đạo đức chỉ chăm chăm dạy kiến thức chộp giật. cảm ơn bạn nhé. Ủng hộ bạn lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *