“TRIỆU PHÚ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN”: CUỐN SÁCH GÂY CHÚ Ý SAU TRÒ “NỔ” ĐA CẤP BẤT ĐỘNG SẢN ALIBABAViệc ra mắt cuốn sách ” Triệu phú môi giới bất động sản” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi giới bất động sản tại Việt Nam, cuốn sách này hiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng, nhất là những người đang làm việc trong lĩnh vực sale bởi đây lần đầu tiên tại Việt Nam có một ấn phẩm tóm lược những nét cơ bản nhất về sale bất động sản nhưng không bàn chuyện kiếm tiền, mà bàn cách giúp bạn phát huy tối đa khả năng của mình.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://paddlewithsim.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *