9 thoughts on “Trên tay và bung bên trong cục sạc quay tay di động.

  1. trời ơi, sạc đt thông minh có mà chết à? chơi mấy cái cùi bắp trắng đen dùng khi khẩn cấp thì còn may ra, khi khẩn cấp sạc 1 xíu đủ gọi cấp cứu, mình nghĩ thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *