20 thoughts on “Trailer 7 phút Hậu Cung Như Ý Truyện

  1. 可能乌拉那拉氏其实被秘密放在心治图里至少混淆一个嫔妃的命子瞒天过海让所有人认为乾隆很无情??其实那个不是皇后墓而是纯妃墓?纯妃墓被动过?(脑袋被门掐中…)

  2. Hay nhất vẫn là những ng biên đạo , ls chỉ có nhiêu đó thôi mà họ lại có thểkhai thác ra những thứ chi tiết tinh xảo sắc bén như thế

  3. Phim hay, có chiều sâu nói lên đc sự cô độc chốn hậu cung.. Diễn suất quá hay va tinh tế. Chính phụ k chê ai đc…

  4. Mình có cảm giác chọn sai nữ chính rồi, chắc tầm 50 rồi, không hợp tẹo nào, gương mặt phẫu thuật mà sao không đẹp tẹo nào.

  5. Thank you for some subbing in here. I was wondering if the video above is showing where RuYi lived and eventually died. I know she was not buried properly and her name was not mentioned in many references. She must have got fed up as her world was moving into the 18th century world. Sad she never got to see or live to be in her 90's or 100. She was cruelly treated ever since she married that idiot emperor who belittled women low and high.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *