22 thoughts on “Top iOS 12 Jailbreak Tweaks – Dương iPhone

  1. E 9 tuổi chưa biết mấy về nguồn nào cho hợp lý. Ý e là máy iphone 6 plus ios12.2 đã jaibreak sao e làm theo hướng dẫn ko đc nhỉ làm ơn đoái thương e. Để e về chăn trâu nữa :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *