41 thoughts on “Top 5 Trận Đánh Hay Nhất Trong Phim Võ Thuật Kiếm Hiệp Trung Quốc | Kho Phim Hay

  1. Đm thien long bát bộ ỷ thiên đồ long ký tiếu ngạo giang hồ còn chưa nói chuyện mà mày nói phim mày đưa lên là hay

  2. Tiểu lý Phi đao vs độc cô nhất lang. Triệu yến Linh vs vạn càng khôn.lệnh hồ xung vs đông phương bất bại.tiêu phong vs 3thang trên núi thiếu lâm như thế có phải hây hơn K thằng ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *