5 thoughts on “Toàn an đồng đưa ae học viên đi chơi chợ sắt hải phòng

  1. Chợ sắt hải phòng có thể hiểu là đặc trưng làng nghề vậy,ở đây chợ tập trung các thương hiệu đồ trung quốc,đài loan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *