7 thoughts on “Tinhte.vn – Dùng thử app học lập trình Swift Playground trên iPad iOS 10

  1. Ứng dụng cho con nít học thôi, đòi hỏi phải xuất ra được app hoàn chỉnh thì làm j được. Chưa kể app xuất ra có khi lại vướng 1 đống lỗi, lúc đó gây hại cho cả ipad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *