[Tinhoc_theo_thong_tu_03 – BỘ ĐỀ THI có đáp án] – Mô đun 1.Hiểu biết về công nghệ thông tin



Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án)- cho chức chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) cho Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, viên chức, Công chức v.v.
Gồm 6 mô đun:
– Hiểu biết về công nghệ thông tin (UI1):
– Sử dụng máy tính cơ bản (UI2):
– Sử lý văn bản cơ bản (UI3):
– Sử dụng bảng tính cơ bản (UI4):
– Sử dụng trình chiếu cơ bản (UI5):
– Sử dụng internet cơ bản (UI6):
———————-
#IT_MS; #Tinhoc_theo_thong_tu_03

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

44 thoughts on “[Tinhoc_theo_thong_tu_03 – BỘ ĐỀ THI có đáp án] – Mô đun 1.Hiểu biết về công nghệ thông tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *