4 thoughts on “Tình yêu của hướng dẫn viên du lịch

  1. E cũng đang là sv ngành du lịch ạ . E muốn học và đọc hơn nhiều bài thơ như của a thì e đọc ở đâu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *