15 thoughts on “Tính hệ số beta của cổ phiếu

  1. ví dụ trên của a là theo năm hay theo tháng ạ? e muốn tính beta của 1 cổ phiếu theo năm thì làm như thế nào ạ. Nếu a không phiền em có thể email cho a được ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *