12 thoughts on “Tình bạn giữa La Tử Kiện và Diệp Thừa Khang trong Thiên Địa Nam Nhi 1996

  1. Cổ thiên lạc đẹp thật nhưng so vs trần quán hy vs quách phú thành lúc trẻ mh vẫn thấy 2 ng kia đẹp hơn cổ thiên lạc thành ka đẹp nhất

  2. Ô mai chúa, 2 mỹ nam idol của mềnh😍😍đến h vẫn rất thik 2a, từ phim đến đời thực 2a đều hoàn hảo như vậy 😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *