12 thoughts on “TIN MỚI 22/9/2019 TIN RẤT HAY | TRUNG QUỐC “LẠNH GÁY” KHI BIẾT HOA KỲ HẬU THUẪN CHO ĐÀI LOAN ĐỘC LẬP

  1. Sao mọi nguoi nghĩ vậy nhỉ tưởng và mao đánh nhau tưởng rút ra đảo vậy đài loan tương đương với trung quốc chả ai thuộc về ai nghĩ như tưởng giới thạch là đúng

  2. Tất cả những nơi mà Trung Quốc đòi thống nhất, đó là mộng chính đáng, nhưng vì một tập đoàn chủ trương mọi bất chấp, lòng ghép thế lực phát xít kiểu mới để mở rộng lục địa, người dân Trung Quốc tiến bộ hiểu rõ sự tàn ác mộng bá quyền, ai cũng biết trong nước Trung Quốc có bao nhiêu thuộc địa bị xoá tên trên bản đồ thế giới, chúng ta có quyền tin vào một ngày nào đó sẽ phát xuất biến cố, cũng không có gì là bất ngờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *